Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

many of the so-called international brand was registered in

Errors, the so-called brand (brand) some businesses in order to drum up business on the Internet, she invented a number of EU clothing and even outdoor brands. Is the registered brand, being described as foreign access to its domestic, has added years of brand history. What's more, foreign letter or logo a bit change in brand design, yet according to the content of the original brand advocacy. They have only one objective  nike free run 5.0 running shoes , is to use the international consumer brand high quality trust to mislead the consumer. How to recognise this situation? Since it is an international brand, English website is generally, if you cannot find the brand's English website, then this "international brand" is worth you suspect, purchased products under the brands should be more careful, because goods of that brand usually come from smaller plants and limited its use of materials and

technology, product quality is difficult to guarantee. If you have, you canAbove PTO Web site about trademarks, many of the so-called international brand was registered in mainland China. Myth, called the deep discounts we can see the individual brands on the Internet charge clothing, sales discounts much (its nominal market price or counter very high prices) than we think, will be beckoning. But such a high market price or counter price really nike free run 3 womens running shoes exist before? If there are no such high market price or counter price, then this makes no sense to big discounts are just gimmick to businesses, is a means of cheating sellers. Merchants heavily discounted consumer's attention is drawn to the top, and allow consumers to ignore the value of the product itself, impulse buying, with the result that consumers buy isn't worth the money you pay, just enjoy discounts on things was very

large. Myth three, single tail, grass hither now there are a lot of businesses under a single tail, grass hither as the banner under which large pin-specific PIN charge international high-end brands clothing at low prices. In fact, this business is nothing more than gimmicks, international brands for its very strict control and management of manufacturing plants, which come so much, single tail or grass hither. The "original single, single tail, foreign trade" is basically pure fake, only through the appeal of the international brand, as well as low prices for propaganda, this type of clothing it is difficult to have any functionality whatsoever, just like goods. Very few cases, OEM factory and international brands of the same or similar fabric batch produced a very limited number of goods (if you can find such a product, estimated to have prizes in the lottery can), but technology, spare


Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

square meter per day so that the number of grams of water

fabric to this role. Regardless of the charge clothing, in the choice of fabric, waterproof and breathability are key. Emergency clothing from materials and production point of view, waterproofing and coating of fabrics, waterproof breathable membrane water, also have the combination of both waterproof. Since the assault suit fabric to waterproof and breathable, so how are we to distinguish their properties between different? Here we will introduce two indicators to measure waterproof breathable performance: waterproof index (unit: mmh20And mm water column pressure): simple index 10000mmH2O   nike flyknit lunar 2 womens waterproof fabrics can make 10000mm for high water pressure at the top, within 24 hours of no more than 3 drops of water seeping through the fabric. Various strength waterproof performance of index visually reference above. Ventilation index (unit: g/m^2/24Hr, every

one gram of water vapor per square meter): is within the area of one square meter per day so that the number of grams of water vapor transmission. In conjunction with a day lost half a litre of fluid through the skin (500g), with the increase of activity, the loss of weight will increase exponentially, which means that we need higher permeability index allows discharges of water vapor on the surface of the skin. Ventilation index of nike free run various strength properties can be visually reference above. Basically a qualifying charge suit air permeability of 3000g/m^2/24Hr above, waterproof performance of 5000mmH2O above, this kind of performance you can guarantee the wearer does not get wet under the rain, perspiration and can also support the moderate movement needs. So when we buy charging time, the most important thing is to choose a fabric good, waterproof and

breathable. In contrast, good appearance is secondary.Buy charge online clothing note traps on the Internet selling different brands's charge clothing, styles, both known for high-end international brands, also has a high ratio of domestic brands, and some resorted to the kitchen and counterfeit goods, where we purchase charge on several points of misunderstanding, for consumers in a warning. On the Internet selling different brands's charge clothing, styles, both known for high-end international brands, also has a high ratio of domestic brands, and some resorted to the kitchen and counterfeit goods, and varies greatly in product quality, price has made all the difference. In order to promote sales, many sellers planted a multitude of product promotion pitfalls, misled consumers. Here we purchase charge on several points of misunderstanding, for consumers in a warning.


Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

you can choose some pale flesh-colored stockings can be even


ladies skirts, must wear proper socks, socks is not polite in social situations to occur. Women wear long dresses, you can select long flesh-colored stockings; wear a miniskirt or a skirt, wear pantyhose. In short, the length of the hose should be higher than the edge of the lower part of the skirt, or walk or sit, revealing a leg, and unsightly. Socks of his color to match the color, usually flesh-colored stockings can make the ladies skin is  air jordan 6 retro uk covered with a layer of Halo and shown the line beauty. But many kinds of color gradations of flesh-colored stockings, people with white skin, you can choose some pale flesh-colored stockings can be even more exquisite and delicate; people with darker or rough skin, choose deep flesh-colored stockings, which the defects of skin, making it more thin and muscular legs. White and black stockings should be careful, wearing a black skirt with

black stockings, which is all the more mysterious and seductive. Skirt of pale colors, avoid wearing black stockings, this gives Crow leg associations. White socks in the formal social occasions are few and should be avoided. Unless a young girl can wear white socks, can look more lively and lovely. Socks of different, causing the parallax effect is different. Thick legs of people, the most suitable for wearing coloured socks, such as taupe,  air jordan 4 retro uk  black transparent. The contraction principle according to dark, dark socks can make a person feel legs long and slender. Conversely, ifLeg is too slender, suitable choice of light or flesh-colored socks, that will give people a feeling of fullness. Dark socks and shoes of the same hue, will make the legs look slender. Socks match with the dress, coat, skirt should be harmonious. Slim woman wearing cheongsam, long with flesh-colored or white silk

stockings and high heels will look elegant, pure chic charm. Children's wear pantyhose method 1. Hand into the watong, pinched socks with parts, on the other hand turned to watong socks. 2. watong upside down, and most of the show, and so that the foot can easily reached into the stocking. 3. the thumb brace inside the sock, four finger grab socks, feet in socks, braced out thumb socks, coordination of four fingers and the thumb to pull the sock to the ankle, and socks and placed in the correct location. 4. sequential doubling back and pull up socks leg,Put on socks after skin heal. Well-dressed child pantyhose-you should first pay attention to color and fashion pantyhose, shoes match the color harmony.  emergency clothing can come in handy. Maybe a lot of people will feel confused, charged clothing's function why is so great, so strong? That finally charged clothing


Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

moisture absorption and moisture effects can even be superior


foot which socks are usually has good moisture-wicking and comfort, allowing foot keep dry; suitable for sizes of sock feet with proper range of motion. Lightweight sock for outdoor activities: suitable for warm climates, simple walk back to daojianxing or outing, needs a slight amount of outdoor activity. These socks than sock thickness, better insulation, and more wear resistant and, of course, better buffering function; but  air jordan 3 retro uk because they are still very thin, more suitable for use in warm climate regions. These socks are made using blend modes, support and comfort are also good, individually, can also be used along with socks. Middle weight sock for outdoor activities: suitable for cold weather use, provide plenty of cushioning and insulation, and protect the foot from outside the influence of temperature. Thickness and warmth than lightweight sock is better, some

brands of socks, even in a larger impact area thicker sock thickness, such as the heel and forefoot areas, improved foot comfort. These socks should match socks while wearing it. Hiking socks: most thick hiking socks are fabrics, buffering is also the best socks. They are designed to facilitate long-distance travel, pioneer cross country hiking, as well as activities under low temperature conditions. Because is too thick, not suitable air jordan 1 retro uk for use in warmer climates and easy hiking activities.Tips most people choose not to man-made man socks, men socks without elastane (Lycra) ingredients, poor elasticity and shape retention of the socks. Moreover, now there are some new chemical fiber varieties (such as bamboo fiber), moisture absorption and moisture effects can even be superior to cotton socks. In addition, on the market there are many functional socks, known as the cure-all, for

 this kind of thing, these elements can only be businesses, we are guwangtingzhi, a pair of socks needed cause health effects, it is just too hard. Selection of socks when outside in addition to determining purpose and use of materials, the most important thing is the feeling when wearing. So if you'll allow me, put socks on my feet walking a short way, sock comfort and cushioning, and selecting the right size, not because there is no suitable dimensions while ignoring the sock of comfort, wearing off size blisters and sock away in the rugged outdoors but will be.Women sock matching dress etiquette and many people have said, summer is the season for ladies, most beautiful woman in the summer, this is possible thanks to the women's dresses. Skirts are always beautiful, and looks more beautiful dress was ladies socks. Socks are of different length, rompers. On formal occasions,


Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

light coloured suit and a deep understanding of tawny or brown

Navy blue suit with a Navy blue socks; beige suit and dark tawny or brown socks. Common mistakes in everyday life is: when a man sitting, from trousers and leather shoes are exposed to a piece of white cotton socks, this discord is caused by a dressy and casual socks with confusion. White and light colored cotton socks that used to come with lounge-style pants and loafers. When wearing clothes, long socks look rustic,   nike zoom vapor 9.5 tour uk length below the calf socks to wear, and try not to pick the eye-catching color; do dressed white sports socks must be spotless white sports socks. Special reminder, make sure that the length of socks that you should not be in when you sit down, or one leg draped over the other leg on the exposed skin of the legs. Men's socks to match color of learned men socks should be a basic neutral colors and darker than the trousers. Men socks suit to match the color is

the most popular and most simple to wear, if the suit was gray, you can select gray socks, light coloured suit and a deep understanding of tawny or brown socks. White and light colored cotton socks that used to come with lounge-style pants and loafers. When wearing shorts, long socks look rustic, dress length below the calfSocks, it is best to just short of the ankle socks. And try not to pick the eye-catching color. For the white sport Dress nike mid blazer womens Socks must be spotless white sports socks. Special reminder: make sure that the length of socks that you should not be in when you sit down, or one leg draped over the other leg on the exposed skin of the legs. Men's sock selection material of cotton: cotton socks are usually the best choice, 100% cotton not usually used to make outdoor activities using socks. Cotton absorbs perspiration, not easy to dry, fabric cut off once wet there is no

temperature, but also uncomfortable, easily produce blisters on the foot. Silk: Silk men's socks on the market are relatively rare, but its elegant Sheen and excellent comfort make up high-end men socks feature. The only drawback is this material wasn't strong enough, do not wear silk. MA: actually, all in natural materials, permeability is the best. Linen has a natural antibacterial and bacteriostatic features moisture wicking performance is superior than cotton and man-made, thus giving a "dry" and "cool" feeling. Containing hemp 55There are few more socks at home. Cashmere: cashmere this material is warm and very good in winter wear breathable and comfortable, just clean up will be more trouble, you need professional cleaning agent for wool. Sorting socks: socks is an extra long length, thickness is thin, the lightest, must be the most inner layer worn closest to the

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Καλωσήρθατε στο Pathfinder Blogs!

Μόλις δημιουργήσατε ένα προσωπικό blog στην υπηρεσία Pathfinder Blogs.

Αυτή είναι μια δοκιμαστική εγγραφή. Μπορείτε να τη διαγράψετε μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης για να αναρτήσετε τις δικές σας εγγραφές.

Happy blogging!

bfoskhm bfoskhm bfoskhm

Το προφίλ μου

Σελίδες

Αρχείο θεμάτων

Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

RSS: Θέματα, Σχόλια
Powered by Pathfinder blogs